คุณค่าทางโภชนาการ

 
คุณค่าทางโภชนาการ
ธัญญาหารแห่งชีวิต-คุณค่าทางโภชนาการ ข้าวเป็นอาหารจานหลักของคนไทย และเป็นอาหารหลักของพลเมืองกว่าอีกครึ่งหนึ่งของโลก วัดได้จากปริมาณการส่งออกที่มีปริมาณการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
ข้าวเป็นอาหารจานหลักของคนไทย และเป็นอาหารหลักของพลเมืองกว่าอีกครึ่งหนึ่งของโลก วัดได้จากปริมาณการส่งออกที่มีปริมาณการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากข้าวเป็นธัญพืชที่ให้พลังงานและสารอาหารอันเป็นประโยชน์มากกว่าพืชที่ให้พลังงานชนิดอื่นๆและไม่มีข้อจำกัดในการบริโภค ดังเช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลีและข้าวบาเล่ย์ ที่มีโปรตีนกูลเทน ซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้ได้ในผู้บริโภคบางราย และข้าวปรุงสุกสามารถบริโภคได้ในขั้นตอนเดียว นำไปปรุงอาหารได้หลายชนิดและเข้ากันได้ดีกับอาหารเกือบทุกประเภทข้าวหอมมะลิไทย เป็นข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารนานาชนิด สารอาหารที่ได้รับจากเมล็ดข้าวมีแป้งเป็นหลัก โดยมีคาร์โบไฮเดรตสูงถึง 71-77 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือโปรตีน 5-8 เปอร์เซนต์ ซึ่งให้พลังงานต่อร่างกาย และมีวิตามินบี1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา วิตามีนบี 2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก

นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญอีกหลายชนิด เช่น เหล็ก แคลเซียมและฟอสฟอรัส ข้าวขัดสี 100 กรัม ให้พลังงานงาน 155 กิโลแคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 34.2 กรัม โปรตีน 2.5 กรัม ไขมัน 0.4 กรัม ใยอาหาร 0.4 กรัม แคลเซียม 5 มิลกรัม ฟอสฟอรัส 36 มิลลิกรัม เหล็ก 0.6 มิลลิกรัม วิตามิน บี1  0.07 มิลลิกรัม วิตามิน บี 2 0.03 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.11 มิลลิกรัม กรดแพนโทเทนิก 0.22 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก 3 มิลลิกรัม ข้าวจึงได้รับการยกย่องให้เป็น “ธัญญาหารแห่งชีวิต” ที่หล่อเลี้ยงพลโลกมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ ข้าวกล้อง คือ ข้าวที่สีเอาเปลือก (แกลบ) ออกโดยที่ยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (รำ) อยู่ ข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์มาก บางคนเรียกกันติดปากว่า ข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดง แป้งในข้าวกล้องถือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (complex carbohydrate) ที่มีการย่อยสลายอย่างช้าๆ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในสภาวะควบคุม จึงช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ และให้พลังงานต่ำช่วยรักษาน้ำหนักตัวไม่อ้วน

ข้าวกล้องมีโปรตีนประมาณ 7-12% (แล้วแต่พันธุ์ข้าว) ซึ่งช่วยเสริมสร้าง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มีวิตามินเอ วิตามินอี วิตามินบี 1 ที่ป้องกันโรคเหน็บชา วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนกกระจอก และวิตามินบีอื่นๆ อีกหลายชนิด และยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซิลิเนียม แมกนีเซียมที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และโพแทสเซียม ช่วยลดความดันโลหิต มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโทไซยานิน ไฟโตสเตอรอล โทโคเฟอรอล ออริซานอล กรดโฟลิก และมีใยอาหารมาก (dietary fiber) ซึ่งจะทำให้ท้องไม่ผูก และช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้มีผลทำให้สุขภาพดีขึ้น เมื่อรับประทานข้าวกล้องเป็นประจำ

......................................................................................................................................
 
บรรณานุกรม
กลุ่มงานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์. 2548. ข้าวหอมมะลิและตราคุณภาพดีเด่น ปี 2548 ในโอกาสครบรอบ
  63 ปี กรมการค้าภายใน. กรุงเทพฯ: บริษัท เอน. ไอ. เอส. มีเดียกรุ๊ป   จำกัด

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์. Brown rice / ข้าวกล้อง. วันที่ค้นข้อมูล 28 พฤษภาคม 2556, จากศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร เว็บไซด์: 
   http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2203/brown-rice

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2547. ข้าวขวัญของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
----------. วิถีข้าว...วิถีไทย. วีดีทัศน์. 2554
Posted: 6/3/2013 6:54:44 AM by Global Administrator | with 0 comments


Trackback URL: http://www.cpthairice.com/trackback/3474b93e-0675-432b-8708-7944c1888410/คณคาทางโภชนาการ.aspx?culture=en-US

Comments
Blog post currently doesn't have any comments.
Copyright  ©  2012 CPIntertrade Co., Ltd. We reserve the right to publish the data..